Den internasjonale RLS-dagen 23. september 

Den internasjonale RLS-dagen markeres den 23. september hvert år i store deler av verden. Dagen er viktig da kunnskapen om sykdommen i det medisinske fagmiljøet dessverre fortsatt er mangelfull. Dette medfører at mange får feil diagnose og utilstrekkelig behandling. Dette gjør RLS til en av Europas dyreste nevrologiske lidelse, og fører til store unødvendige kostnader på helsebudsjettene verden over.
 
I forbindelse med årets internasjonale RLS-dag 2022 er styret samlet i Oslo for å markere dagen. Det har vært gjennomført webinarer for helsepersonell og andre interesserte, samt diverse arbeidsmøter med tanke på utarbeidelse av informasjonsmateriell.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.