Foreningen Rastløse Bein endrer navn til RLS Norge

Onsdag 19. april ble det avholdt digitalt årsmøte i foreningen, med 11 stemmeberettigete til stede. På årsmøte ble det vedtatt at foreningen skifter navn fra Foreningen Rastløse Bein til RLS Norge.

Forening ble stiftet i 2006, og fikk den gang navnet Norsk Restless Legs Forbund. Fire år senere, i 2010, ble navnet endret til Foreningen Rastløse Bein. Selv om tanken den gangen var god, kan «Rastløse Bein» bli oppfattet som «humoristisk», og gjenspeiler ikke sykdommens alvorlighetsgrad. Rastløshet kan mange føle på, men ikke i den grad som sykdommen medfører og ved at bevegelsene er påtvunget/ufrivillige. Styret la derfor frem forslag om å endre navn til RLS Norge som ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Det jobbes nå med å lage en ny logo til foreningen, som vil bli lansert i neste utgave av medlemsbladet. Samtidig endrer medlemsbladet navn til RLS nytt, og vil få en mer faglig karakter fremover.

Årsmøtet valgte også styret som består av:

Berit Caroline Egseth

Arild Frøyset

Nina Vokter Amlie

Susanne Askelien

Varamedlemmer:

Gunnar Schjølberg

Else Merete Raude

Det ble også vedtatt vedtektsendringer knyttet til familiemedlemskap og eksklusjon. Oppdaterte vedtekter finner du her: Vedtekter

Du kan lese referat fra årsmøtet her: Protokoll

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.