Barn og RLS

Barn kan rammes av RLS, og forskning viser at ca. 2 % av alle barn har diagnosen.

Barn kan ha vanskeligheter med å uttrykke hva de føler, spesielt frem til 5–6 års alder, og det gjør at de ofte ikke blir diagnostisert, eller blir feildiagnostisert med f.eks. voksesmerter eller ADHD.Foreldre/foresatte bør være oppmerksomme dersom barnet har problemer med å finne ro, og/eller sovne. Ved mistanke om RLS hos barn bør barnet henvises til spesialist for videre utredning.Å stille diagnosen hos små barn kan være vanskelig. Det kan være hensiktsmessig å ta blant annet blodprøver for å avdekke mulig jernmangel, forsøke søvnregistrering (polysomnografi), samt innhenting av familiens eventuelle RLS-historikk (arvelighet).

For større barn vil enkle tiltak kunne være med på å gjøre skolehverdagen og natten bedre. Les mer her

Les også historien til Monica her

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.