Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

0
Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

0
PERIODIC LIMB MOVEMENTS IN SLEEP (PLMS)

På norsk er dette oversatt til periodiske beinbevegelser under søvn

  • PLMS rammer ca 80 % av alle RLS-pasienter.
  • Periodic Limb Moment Disorder (PLMD) tilsvarer PLMS, men pasienten har da ikke diagnosen RLS.
  • Disse sporadiske rykningene under søvn er med på å forstyrre søvnkvaliteten. Dette resulterer ofte i dårlig restitusjon og følelsen av å ikke være uthvilt. Det påvirker derfor også i stor grad livskvaliteten.

Diagnosen Restless Legs Syndrome (RLS) er ofte forbundet med søvnforstyrrelse og med ufrivillige, rykkende bevegelser i beina under søvn, kjent som periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS). Disse bevegelsene kjennetegnes av at personene rykkvis bøyer stortær, ankler og knær, og at disse sammentrekningene kommer regelmessig gjennom natten.

På engelsk heter tilstanden «periodic limb movements in sleep». Dette navnet tydeliggjør at det ikke bare er i beina man kan få disse bevegelsene, men også i armene.

Dersom disse periodiske beinbevegelesene forekommer uten at pasienten har RLS, kalles tilstanden «periodic limb movement disorder» (PLMD).

Symptomer

Mange er ikke klar over at de har ufrivillige rykkende bevegelser mens de sover. Det er ofte mer generelle klager over dårlig søvn, og at man er sliten og trøtt på dagtid. For mange er det den man deler seng med som observerer uroligheten, da denne uroligheten også kan påvirker deres søvnkvalitet.

PLMS gir gjentatte korte oppvåkninger som ofte er så kortvarige at personen ikke husker dem dagen etter, og lidesen er ganske vanlig i kombinasjon med RLS. Man antar at ca 80 % av de som har diagnosen RLS, også har PLMS. Det er allikevel viktig å være klar over at dette er to ulike diagnoser. RLS er plager i våken tilstand, mens PLMS utelukkende er motoriske plager under søvn.

Årsak

Årsaken til PLMS er foreløpig ukjent, men det kan se ut som om at arvelige faktorer spiller inn. En mulig teori går ut på at det er en forstyrrelse i et av hjernes budbringerstoff; dopamin.

Diagnose

Mens RLS-diagnosen stilles basert på pasientens egne opplysninger, stilles PLMS-diagnosen ved hjelp av søvnregistrering; polysomnografi. Alvorlighetsgraden av PLMS defineres etter antall beinbevegelser per time. Polysomnografi er en kostbar og komplisert undersøkelse. I Norge er kapasiteten på slike undersøkelser dårlig, men diagnosen PLMS kan ikke stilles uten denne undersøkelsen. PLMS regnes som en kronisk lidelse.

Behandling

Ifølge amerikanske retningslinjer anbefales behandling kun hvis pasienten i tillegg til dokumenterte beinbevegelser under søvn, klager over dårlig nattesøvn eller søvnighet på dagtid. Ved påviste beinbevegelser under søvn, uten andre symptomer, frarådes behandling. Eventuell behandlingen er medikamentell, da med dopaminagonister.

Kilde:
Del siden på:
Share on facebook
Share on twitter

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.