Møte med Norsk forening for allmennmedisin

Styreleder Berit og styremedlem Nina besøkte 20. januar Norsk forening for allmennmedisin for å snakke om RLS. Dette var et veldig nyttig møte, der informasjon og kunnskap var sentrale temaer.

Foreningen skal spre kunnskap om Restless Legs-syndrom (RLS) og dets behandling, slik at Foreningens medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet. Møtet med Norsk forening for allmennmedisin er et ledd i dette arbeidet

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.